Välkommen till Aleris Operationscentrum

Aleris förvärv av Proliva AB, ett bolag inom Praktikertjänstkoncernen där Proliva Operationscentrum har ingått, slutfördes den 1 april 2020. Med anledning av samgåendet har därför Proliva Operationscentrum ett nytt namn – Aleris Operationscentrum. Vi som möter dig är desamma och vi är fortfarande långsiktiga i vårt engagemang och har alltid dig som patienten och dina närstående i fokus. 

Till vår nya webbplats