Personal (specialiteter)

Specialistläkare inom anestesi- och intensivvård

På Praktikertjänst Anestesi arbetar läkare med specialistkompetenser inom anestesi- och intensivvård. Samtliga har lång erfarenhet och besitter omfattande kunskaper inom anestesi för såväl öppen- som slutenvårdskirurgi samt smärtbehandling.

Specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård

På Praktikertjänst Anestesi arbetar sjuksköterskor med specialistutbildningar inom anestesi och med bred erfarenhet av gynekologi, urologi, allmänkirurgi, ortopedi mm.

Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård

På Praktikertjänst Anestesi arbetar sjuksköterskor med specialistutbildningar inom operation och med bred erfarenhet av gynekologi, urologi, allmänkirurgi, ortopedi mm.

Undersköterskor och Steriltekniker

På Praktikertjänst Anestesi arbetar undersköterskor och vidareutbildade steriltekniker för att optimera och säkerställa det pre-, per- och postoperativa omhändertagandet av våra patienter och kirurgiska instrument.